تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
۰۲۱-۴۴۶۰۰۹۲۵
پروژه های تصفیه آب

* شرکت داروسازی تسنیم (تعمیر و نگهداری سیستم Double RO به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف دارویی)-ایوانکی -1391

* شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (تعمیر و نگهداری سیستم Double RO به ظرفیت 300 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف دارویی)- شهرری-1391

* دانشگاه ویژه روحانیت (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 400 مترمکعب در شبانه روز) - تهران- 1391

* گروه ماشین سازی عباسی (طراحی و ساخت سیستم تصفیه آب قابل حمل به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز)-تبریز-1391

* گروه بهمن (تعمیر و نگهداری سیستم تصفیه آب  RO به ظرفیت 250 مترمکعب در شبانه روز )-تهران -1391

* شرکت رافونه (طراحی، ساخت و نگهداری سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه روز) کرج - 1390

* شرکت پاسارگاد صنعت باتری (طراحی، ساخت و نگهداری سیستم تولید آب مقطر به ظرفیت 5 مترمکعب در شبانه روز)-گرمسار-1390

* مجتمع تفریحی باغ پردیس (ساخت سیستم تصفیه آب استخرهای آب نما) - تهران - 1390

* گروه صنعتی ادیس (ساخت و نگهداری سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 5 مترمکعب در شبانه روز)- تهران-1390

* شرکت پترو سازه اکسین (ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت های 30 و 20 مترمکعب در شبانه روز) - ماهشهر- 1390

* شرکت ایران کولا (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 240 مترمکعب در شبانه روز)- ایرانشهر-1390

* شرکت فوران (ساخت سیستم تصفیه آب استخر آب نمای میدان هفت حوض) - تهران - 1390

* شرکت صدر شیمی گستران (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 350 مترمکعب در شبانه روز)- یزد-1389

* صنایع پلی اتیلن آبریزان (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز)- کرمان-1389

* شرکت فولاد سامان (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 120 مترمکعب در شبانه روز)- یزد-1388

* شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (طراحی و ساخت سیستم Double RO به ظرفیت 300 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف دارویی(آب مقطر))- شهرری-1387

* شرکت نور ویژه (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 5400 مترمکعب آب شرب در شبانه روز)- عسلویه-1387

* شرکت داروسازی کیمیدارو (طراحی و ساخت سیستمDouble RO Mixed Bed  به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز)- تهران-1387

* شرکت داروسازی کیمیدارو (طراحی و ساخت سیستمDouble RO EDI  به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز)- تهران-1387

* داروسازی روز دارو (ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 5 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف در فرآیند دارویی)- تهران-1387

* داروسازی رها (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 4 مترمکعب در شبانه روز جهت تولید آب فرآیند دارویی (آب مقطر))- تهران-1387

* کارخانه آب معدنی آرارات (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 240 مترمکعب در شبانه روز )- عراق اربیل-1387

* شرکت ساختمانی قدرکار (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 360 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف شرب فرودگاه بین المللی)- فرودگاه امام خمینی-1387

* شرکت فیال بتن (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب و ساختمانی)- تبریز-1387

* شرکت کارادنیز ( طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف ساختمانی(بتن))- تبریز-1387

* آبفای فراشبند (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 500 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب)-زرین دشت -1387

* آبفای زاهدان (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب)- زاهدان-1387

* هتل مهر تابان کیش (ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب)-کیش -1387

* شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (طراحی و ساخت سیستم Double RO به ظرفیت 300 مترمکعب در شبانه روز جهت فرآیند دارویی (آب مقطر))- شهرری-1386

* شرکت ره آورد تأمین (تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم Double RO به ظرفیت 15 مترمکعب در شبانه روز جهت تولید آب فرآیند بهداشتی (آب مقطر)) -ساوه-1386

* شرکت توزیع داروپخش (تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 12 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب)- تهران-1386

* مجموعه انبارهای داروپخش (تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف آب فرآیند دارویی (DM))- تهران-1386

* داروسازی به ورزان (ساخت سیستم RO به ظرفیت 4 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف در فرآیند دارویی)- تهران-1386

* شرکت کیمیاگران امروز (طراحی و ساخت سیستم RO Mixed bed به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت فرآیند دارویی (آب مقطر))- اراک-1386

* کارخانه نوش (طراحی و ساخت سیستم UF به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز جهت تولید آب میوه)- مازندران-1386

* شرکت لبنیات مغان (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب)- مغان-1386

* آبفای شیراز (طراحی و ساخت و تأمین تجهیزات سیستم BWRO به ظرفیت 500 مترمکعب جهت آب شرب)- شیراز-1386

* آبفای ماهشهر (ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب)- ماهشهر-1386

* آبفای دلیجان (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف شرب)- اصفهان 1386

* هتل کاوه (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 24 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب)- ساوه -1386

* کارخانه سپیده جام توس (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 240 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف صنعتی)-مشهد -1386

* کارخانه پتروایمن سپاهان (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 240 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب و صنعتی)- اصفهان -1386

* سایت نیروی انتظامی هرمزگان (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف شرب)-هرمزگان -1386

* شرکت چاپ رواق (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 6 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب)- تهران -1386

* هتل مهر تابان کیش (ساخت و نگهداری دو دستگاه آب شیرین کن به ظرفیت 120 مترمکعب در شبانه روز)- کیش -1386

 * هتل تعطیلات کیش (ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب)- کیش -1385

* دانشگاه آزاد رشت (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب)-رشت -1385

* شرکت طراحی و مهندسی والعصر (ساخت سیستم RO Mobile به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب)-تهران -1385

* شرکت داروسازی جالینوس (طراحی و ساخت سیستم RO جهت مصرف در فرآیند دارویی (آب مقطر))- تهران-1385

* داروسازی تماد (ساخت و نگهداری سیستم Double RO به ظرفیت 15 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف در فرآیند دارویی(DM))- تهران-1385

* چیچست گلوکز (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف غذایی)- ارومیه-1384

* داروسازی ذکریای رازی (ساخت و نگهداری سیستم RO جهت مصرف در فرآیند دارویی (آب مقطر))- تبریز-1384

* دانشگاه علوم دریایی چابهار (تأمین تجهیزات سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 2000 مترمکعب در شبانه روز)- چابهار -1384

* آبفای لامرد (طراحی و ساخت و تامین تجهیزات سیستم RO به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب)- شیراز-1383