تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
۰۲۱-۴۴۶۰۰۹۲۵
پروژه های تصفیه فاضلاب

 

* استانداری مازندران (طراحی و ساخت سامانه تصفیه شیرابه زباله) - این سامانه که با همکاری مشترک شرکت دیسالکو و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به بهره برداری رسید در آذر ماه 1391 با حضور ریاست محترم جمهور افتتاح گردید

 

* مجتمع صنایع غذایی مجید (ارایه خدمات مشاوره طرح تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی به ظرفیت 300 مترمکعب در شبانه روز) - شوشتر-1391