تصفیه فاضلاب و تصفیه آبhttps://desalco.netمطالب سایتMartinhttps://desalco.net/تامین-کنندگان/Martin/Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 -0400تصفیه آب در مواقع اضطرار با PAULhttps://desalco.net/تصفیه-آب-PAUL/تصفیه-آب-در-مواقع-اضطرار-با-PAUL/Mon, 26 Feb 2018 00:00:00 -0500به منظور تامین آب مطلوب آشامیدنی در شرایط اضطراری، دستگاهی با نام تجاری PAUL (ساخت کشور آلمان) عرضه شده است.آب شیرین کن مخصوص لنج و کشتیhttps://desalco.net/آب-شیرین-کن-دریایی/آب-شیرین-کن-مخصوص-لنج-و-کشتی/Sat, 17 Feb 2018 00:00:00 -0500دستگاه تصفیه آب مخصوص لنج و کشتی ساخت شرکت دیسال نیرومعرفی تصفیه خانه سوهانکhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/معرفی-تصفیه-خانه-سوهانک/Mon, 07 May 2018 00:00:00 -0400تصفیه خانه سوهانک از جدیدترین تصفیه خانه های آب ایران در شمال شرقی شهر تهران و در ارتفاع 1700 متری از سطح دریا در بلوار لشکرک واقع شده است.معرفی تصفیه خانه تهران پارسhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/معرفی-تصفیه-خانه-تهران-پارس/Sat, 15 Jul 2017 00:00:00 -0400تصفیه خانه تهران پارس یکی از بزرگ ترین تصفیه خانه های آب ایران در شمال شرقی تهران و در ارتفاع 1515 متری از سطح دریا در ابتدای شهرک حکیمیه واقع شده است.معرفی تصفیه خانه کنhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/معرفی-تصفیه-خانه-کن/Wed, 05 Jul 2017 00:00:00 -0400تصفیه خانه کن بزرگ ترین تصفیه خانه آب ایران در منطقه غرب تهران و در ارتفاع 1342-1337 متری از سطح دریا در منطقه شهرزیبا واقع شده است.مبانی طراحی سیستم های اسمز معکوس (RO) با استفاده از سیستم طراحی ROSAhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/مبانی-طراحی-سیستم-های-اسمز-معکوس-(RO)-با-استفاده-از-سیستم-طراحی-ROSA/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500مبانی طراحی سیستم های اسمز معکوس با استفاده از نرم افزار ROSAچگونگی شست و شوی ممبران های سیستم اسمزمعکوس _ (CIP RO)https://desalco.net/مقالات-آموزشی/چگونگی-شست-و-شوی-ممبران-های-سیستم-اسمزمعکوس-_-(CIP-RO)/Wed, 24 May 2017 00:00:00 -0400شستشوی ممبرین های سیستم اسمزمعکوس CIP دستگاه آب شیرین کنمکانیزم واکنش، اثرات زیست محیطی و اثرات بهداشتی وجود عنصر بور در آبhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/مکانیزم-واکنش،-اثرات-زیست-محیطی-و-اثرات-بهداشتی-وجود-عنصر-بور-در-آب/Wed, 24 May 2017 00:00:00 -0400وجود املاح و ناخالصی ها در آب آشامیدنی و روش های حذف آن توسط رزین های انتخابی تبادل یونیحذف نیترات توسط حذف انتخابی رزین های تبادل کننده یونhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/حذف-نیترات-توسط-حذف-انتخابی-رزین-های-تبادل-کننده-یون/Wed, 24 May 2017 00:00:00 -0400تصفیه و حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از حذف انتخابی رزین های پرولایتسیستم حذف فلزات سنگین ( system Heavy metal removal)https://desalco.net/مقالات-آموزشی/سیستم-حذف-فلزات-سنگین-(-system-Heavy-metal-removal)/Wed, 24 May 2017 00:00:00 -0400حذف و تصفیه فلزات سنگین با استفاده از رزین های تبادل یون انتخابی (حذف انتخابی رزین) از فاضلاب ها، آب های زیرزمینی، شیرابه زباله و....مقایسه فرآیندهای غشایی میکرو فیلتراسیون،الترافیلتراسیون،نانوفیلتراسیون و اسمز معکوسhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/مقایسه-فرآیندهای-غشایی-میکرو-فیلتراسیون،الترافیلتراسیون،نانوفیلتراسیون-و-اسمز-معکوس/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500مقایسه روشهای چهارگانه فرآیندهای غشایینانو فیلتراسیون (Nanofiltration)https://desalco.net/نانوفیلتراسیون/نانو-فیلتراسیون-(Nanofiltration)/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500عملکرد سیستم های نانو فیلتراسیون در تصفیه آب صنعتی و دستگاه های تصفیه آب ROالکترودیالیزhttps://desalco.net/دیونایزر/الکترودیالیز/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500سیستم و دستگاه های الکترو دیالیز جهت نمک زدایی از آب و در تصفیه آب های صنعتی با خلوص نه چندان بالا مورد استفاده واقع می شوند.تصفیه فاضلابhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/تصفیه-فاضلاب/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به دو روش هوازی و بی هوازی صورت می پذیرد.دستگاه های آب شیرین کن ساخت شرکت دیسالکوhttps://desalco.net/تصفیه-آب-صنعتی،آب-شیرین-کن/دستگاه-های-آب-شیرین-کن-ساخت-شرکت-دیسالکو/Sat, 26 Aug 2017 00:00:00 -0400دستگاه های آب شیرین کن ساخت شرکت دیسالکوسیستم گندزدایی و ضدعفونی آب و فاضلاب با استفاده از تزریق گاز ازنhttps://desalco.net/ضدعفونی-آب-با-ازن/سیستم-گندزدایی-و-ضدعفونی-آب-و-فاضلاب-با-استفاده-از-تزریق-گاز-ازن/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500سیستم گندزدایی و ضدعفونی آب و فاضلاب با استفاده از تزریق گاز ازنسیستم های ضدعفونی و استریلیزاسیون ماورای بنفش (UV)https://desalco.net/ضدعفونی-آب-با-اشعه-ماورای-بنفش/سیستم-های-ضدعفونی-و-استریلیزاسیون-ماورای-بنفش-(UV)/Wed, 29 Jul 2015 00:00:00 -0400تشریح عملکرد سیستم های ضد عفونی و استریلیزاسیون ماورای بنفش (UV)تکنولوژی تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیونhttps://desalco.net/اولترافیلتراسیون/تکنولوژی-تصفیه-آب-به-روش-اولترافیلتراسیون/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500تکنولوژی تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیونفیلترهای کربنی ساخت شرکت دیسالکوhttps://desalco.net/فیلتراسیون-شنی-و-کربنی/فیلترهای-کربنی-ساخت-شرکت-دیسالکو/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500فیلترهای کربنی ساخت شرکت دیسالکو جهت تصفیه فاضلاب و آبفیلتر های شنی ساخت شرکت دیسالکوhttps://desalco.net/فیلتراسیون-شنی-و-کربنی/فیلتر-های-شنی-ساخت-شرکت-دیسالکو/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500فیلتر های شنی ساخت شرکت دیسالکو جهت تصفیه فاضلاب و آبدستگاه های سختی گیر ساخت شرکت دیسالکوhttps://desalco.net/سختی-گیر/دستگاه-های-سختی-گیر-ساخت-شرکت-دیسالکو/Sun, 03 May 2015 00:00:00 -0400دستگاه های سختی گیر ساخت شرکت دیسالکوسیستم های تولید آب بدون یون (آب مقطر) ساخت شرکت دیسالکوhttps://desalco.net/دیونایزر/سیستم-های-تولید-آب-بدون-یون-(آب-مقطر)-ساخت-شرکت-دیسالکو/Sun, 03 May 2015 00:00:00 -0400سیستم های تولید آب بدون یون (آب مقطر) ساخت شرکت دیسالکودستگاه آب شیرین کن دریایی_شیرین سازی آب دریاhttps://desalco.net/آب-شیرین-کن-دریایی/دستگاه-آب-شیرین-کن-دریایی_شیرین-سازی-آب-دریا/Mon, 11 May 2015 00:00:00 -0400دستگاه آب شیرین کن دریایی ساخت شرکت دی سال نیرو-شیرین سازی آب دریاسپتیک تانک بتنیhttps://desalco.net/تصفیه-فاضلاب-با-سپتیک-تانک/سپتیک-تانک-بتنی/Sun, 03 May 2015 00:00:00 -0400تصفیه فاضلاب بهداشتی و انسانی به روش ارزان و آسان با استفاده از سپتیک تانک بتنیتصفیه فاضلاب به روش SBRhttps://desalco.net/تصفیه-فاضلاب/تصفیه-فاضلاب-به-روش-SBR/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBRتصفیه فاضلاب به روش MBBRhttps://desalco.net/تصفیه-فاضلاب/تصفیه-فاضلاب-به-روش-MBBR/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500تصفیه فاضلاب به روش MBBRتصفیه فاضلاب به روش MBRhttps://desalco.net/تصفیه-فاضلاب/تصفیه-فاضلاب-به-روش-MBR/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500تصفیه فاضلاب به روش MBRتصفیه فاضلاب به روش UASBhttps://desalco.net/تصفیه-فاضلاب/تصفیه-فاضلاب-به-روش-UASB/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500تصفیه فاضلاب با استفاده از راکتور UASBپکیج تصفیه فاضلاب BIO CEL ساخت شرکت دیسالکوhttps://desalco.net/تصفیه-فاضلاب/پکیج-تصفیه-فاضلاب-BIO-CEL-ساخت-شرکت-دیسالکو/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500تصفیه فاضلاب به روش MBRچربی گیر صنعتیhttps://desalco.net/چربی-گیر/چربی-گیر-صنعتی/Sun, 16 Aug 2015 00:00:00 -0400حذف چربی و روغن آزاد از فاضلاب تولیدی (رستورانها, کارگاهها و ...) با استفاده از چربی گیرهای پلی اتیلنی و فلزیسپتیک تانک پلی اتیلنیhttps://desalco.net/تصفیه-فاضلاب-با-سپتیک-تانک/سپتیک-تانک-پلی-اتیلنی/Sun, 16 Aug 2015 00:00:00 -0400تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی به روش آسان با سپتیک تانک های پلی اتیلن با دوام بالافهرست قطعات ساخته شدهhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/فهرست-قطعات-ساخته-شده/Sun, 16 Aug 2015 00:00:00 -0400قطعات ساخته شده دستگاه های تصفیه فاضلاب و دستگاه های تصفیه آبفهرست تجهیزات و ماشین آلاتhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/فهرست-تجهیزات-و-ماشین-آلات/Sun, 16 Aug 2015 00:00:00 -0400تجهیزات تصفیه فاضلاب و ماشین آلات تصفیه آب و تولید آب شیرین کنگواهی نامه ها و رضایت نامه هاhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/گواهی-نامه-ها-و-رضایت-نامه-ها/Sun, 16 Aug 2015 00:00:00 -0400گواهینامه ها و تائیدیه های تصفیه فاضلاب و تصفیه آبپروژه های جاریhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/پروژه-های-جاری/Sun, 16 Aug 2015 00:00:00 -0400پروژه های جاری تصفیه آب و تصفیه فاضلاب شرکت دیسالکوپروژه های اتمام یافتهhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/پروژه-های-اتمام-یافته/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پروژه های تصفیه فاضلاب و تصفیه آب شرکت دیسالکو انجام داده استاعضای هیئت مدیره وکارکنان کلیدیhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/اعضای-هیئت-مدیره-وکارکنان-کلیدی/Sun, 02 Aug 2015 00:00:00 -0400هیئت مدیره و کارکنان تصفیه فاضلاب دیسالکونمودار سازمانیhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/نمودار-سازمانی/Sun, 02 Aug 2015 00:00:00 -0400نمودار سازمانی شرکت تصفیه فاضلاب دیسالکوخط مشی سیستم مدیریت یکپارچهhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/خط-مشی-سیستم-مدیریت-یکپارچه/Sun, 02 Aug 2015 00:00:00 -0400خط مشی شرکت دیسالکو در زمینه پروژه های تصفیه فاضلاب و تصفیه آبدرباره ماhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/درباره-ما/Sun, 02 Aug 2015 00:00:00 -0400درباره شرکت تصفیه فاضلاب و تصفیه آب دیسالکوخدمات شرکت دیسالکوhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/خدمات-شرکت-دیسالکو/Sun, 02 Aug 2015 00:00:00 -0400شرح خدمات شرکت دیسالکو از جمله تصفیه فاضلاب و تصفیه آبتامین تجهیزاتhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/تامین-تجهیزات/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500تامین تجهیزات توسط شرکت تصفیه فاضلاب دیسالکوسوابق کاری شرکت دیسالکوhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/سوابق-کاری-شرکت-دیسالکو/Sun, 02 Aug 2015 00:00:00 -0400سوابق کاری شرکت تصفیه فاضلاب دیسالکوتماس با ماhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/تماس-با-ما/Sat, 12 Dec 2020 00:00:00 -0500تماس با ما با شرکت تصفیه فاضلاب و تصفیه آب دیسالکوروش های تصفیه آبhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/روش-های-تصفیه-آب/Sat, 01 Aug 2015 00:00:00 -0400روش های تصفیه آبمعرفی تصفیه خانه جلالیهhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/معرفی-تصفیه-خانه-جلالیه/Wed, 24 May 2017 00:00:00 -0400تصفیه خانه جلالیه از قدیمی ترین تصفیه خانه های کشور در مرکز شهر تهران و در ارتفاع 1260-1245 متری از سطح دریا در خیابان دکتر فاطمی واقع شده است.اسمز معکوس و اساس کار دستگاه های آب شیرین کنhttps://desalco.net/تصفیه-آب-صنعتی،آب-شیرین-کن/اسمز-معکوس-و-اساس-کار-دستگاه-های-آب-شیرین-کن/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500اسمز معکوس و اساس کار دستگاه های آب شیرین کن ساخت شرکت دیسالکوپکیج تصفیه آب سیارhttps://desalco.net/تصفیه-آب-صنعتی،آب-شیرین-کن/پکیج-تصفیه-آب-سیار/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500پکیج های تصفیه آب سیار ساخت شرکت دی سال نیرو (دیسالکو)پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBRhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/پکیج-تصفیه-فاضلاب-به-روش-MBR/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500تصفیه فاضلاب به روش بیوراکتور غشایی یا MBRاصول کلی تصفیه فاضلاب (بخش اول)https://desalco.net/مقالات-آموزشی/اصول-کلی-تصفیه-فاضلاب-(بخش-اول)/Sun, 02 Aug 2015 00:00:00 -0400اصول کلی تصفیه فاضلاب (بخش اول)اصول کلی تصفیه فاضلاب (بخش دوم)https://desalco.net/مقالات-آموزشی/اصول-کلی-تصفیه-فاضلاب-(بخش-دوم)/Sun, 02 Aug 2015 00:00:00 -0400اصول کلی تصفیه فاضلاب (بخش دوم)اصول کلی تصفیه فاضلاب (بخش سوم)https://desalco.net/مقالات-آموزشی/اصول-کلی-تصفیه-فاضلاب-(بخش-سوم)/Sun, 02 Aug 2015 00:00:00 -0400اصول کلی تصفیه فاضلاب (بخش سوم)اصول کلی تصفیه فاضلاب (بخش پایانی)https://desalco.net/مقالات-آموزشی/اصول-کلی-تصفیه-فاضلاب-(بخش-پایانی)/Sun, 02 Aug 2015 00:00:00 -0400اصول کلی تصفیه فاضلاب (بخش پایانی)آب و تصفیه آب در صنعتhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/آب-و-تصفیه-آب-در-صنعت/Sun, 02 Aug 2015 00:00:00 -0400آب و تصفیه آب در صنعت، تصفیه آب صنعتی،آب شیرین کنمحدوده فیلتراسیون و جداسازی ذراتhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/محدوده-فیلتراسیون-و-جداسازی-ذرات/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500محدوده فیلتراسیون و حذف ناخالصی ها از آبمحیط زیست و تصفیه فاضلاب های صنعتیhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/محیط-زیست-و-تصفیه-فاضلاب-های-صنعتی/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500فاضلاب های صنعتی و آلودگی محیط زیستپروژه های تصفیه آبhttps://desalco.net/سوابق-کاری/پروژه-های-تصفیه-آب/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400پروژه های انجام شده توسط شرکت دیسال نیرو در زمینه تصفیه آب های صنعتی و آب شیرین کندستگاه های آب شیرین کنhttps://desalco.net/گالری-تصاویر/دستگاه-های-آب-شیرین-کن/Sun, 02 Aug 2015 00:00:00 -0400گالری تصاویر دستگاه های آب شیرین کنتصفیه فاضلاب هاhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/تصفیه-فاضلاب-ها/Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 -0500تصفیه هوازی و بی هوازی فاضلاب هاتصفیه بی هوازی فاضلابhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/تصفیه-بی-هوازی-فاضلاب/Sun, 16 Aug 2015 00:00:00 -0400تصفیه بی هوازی فاضلاب های صنعتیدستگاه های تصفیه آب خانگیhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/دستگاه-های-تصفیه-آب-خانگی/Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 -0400دستگاه های تصفیه آب خانگیپروژه های تصفیه فاضلابhttps://desalco.net/سوابق-کاری/پروژه-های-تصفیه-فاضلاب/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400پروژه های انجام شده توسط شرکت دیسال نیرو در زمینه تصفیه فاضلاب های صنعتی و بهداشتیتامین کنندگانhttps://desalco.net/تامین-کنندگان/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400تصفیه آب PAULhttps://desalco.net/تصفیه-آب-PAUL/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400ضدعفونی آبhttps://desalco.net/ضدعفونی-آب/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400مطالب اصلیhttps://desalco.net/مطالب-اصلی/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400مطالب اصلی در زمینه تصفیه فاضلاب و تصفیه آب و پروژه های انجام شدهسوابق کاریhttps://desalco.net/سوابق-کاری/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400مقالات آموزشیhttps://desalco.net/مقالات-آموزشی/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400مقالات آموزشی در زمینه تصفیه فاضلاب و تصفیه آبتصاویر پروژه هاhttps://desalco.net/تصاویر-پروژه-ها/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400گالری تصاویر پروژه های انجام شده تصفیه فاضلابگالری تصاویرhttps://desalco.net/گالری-تصاویر/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400تصفیه آب صنعتی،آب شیرین کنhttps://desalco.net/تصفیه-آب-صنعتی،آب-شیرین-کن/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400اولترافیلتراسیونhttps://desalco.net/اولترافیلتراسیون/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400نانوفیلتراسیونhttps://desalco.net/نانوفیلتراسیون/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400دیونایزرhttps://desalco.net/دیونایزر/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400سختی گیرhttps://desalco.net/سختی-گیر/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400فیلتراسیون شنی و کربنیhttps://desalco.net/فیلتراسیون-شنی-و-کربنی/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400ضدعفونی آب با اشعه ماورای بنفشhttps://desalco.net/ضدعفونی-آب-با-اشعه-ماورای-بنفش/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400ضدعفونی آب با ازنhttps://desalco.net/ضدعفونی-آب-با-ازن/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400تصفیه فاضلابhttps://desalco.net/تصفیه-فاضلاب/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400تصفیه فاضلاب با سپتیک تانکhttps://desalco.net/تصفیه-فاضلاب-با-سپتیک-تانک/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400آب شیرین کن دریاییhttps://desalco.net/آب-شیرین-کن-دریایی/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400چربی گیرhttps://desalco.net/چربی-گیر/Tue, 29 May 2018 00:00:00 -0400