تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
تکنولوژی تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون

اولترا فیلتراسیون (Ultra Filtration) :

اولترافیلتراسیون (UF) یک نوع از فیلتراسیون غشایی است که در آن فشار هیدرو استاتیک نیروهای مایع در مقابل یک غشاء نیمه تراوا قرار دارد.غشاء نیمه تراوا از یک لایه نازک تشکیل شده که قادر به جدا کردن مواد تا زمانی که یک نیروی محرکه در سراسر غشاء وجود دارد می باشد .

فرآیندهای غشایی به طور فزاینده ای برای حذف باکتری ها و دیگر میکرو ارگانیسم ها، مواد، ذرات و مواد آلی طبیعی به کار می رود که می تواند رنگ، بو، و محصولات حاصل از گند زدایی آب را از بین ببرد.

فرافیلتراسیون Ultra Filtration اصولاً یک روش جدا کننده برای آب با فشار پایین است.فیلترهایUF معمولاً در فشارهای مختلف بین 0.5 تا 1 بارعمل می کنند و دارای منافذی بین 0.01 تا 1 میکرون می باشند. بنابراین ممبرانهای UF ازعبورذرات بزرگتر از تقریباً 0.01 تا 1 میکرون جلوگیری می کند.
سیستم UF آخرین تکنولوژی جایگزین سیستمهای متداول نظیر Sand filter وUV و Bag filter می باشد . روشهای متداول امروزی نمی تواند ویروس و میکروب را از آب جدا کند درحالیکه UF میتواند ذرات جامد،شن،ماسه و باکتری ویروس و مواد آلی و مضر را از آب جدا کرده و آب قابل شرب تولید کند.
روش فیلتراسیون UF، تکنولوژی اثبات شده ای با توانایی حذف ذرات درحدود 1 تا 0.01 میکرون میباشد که در ژاپن ، آمریکا و اروپا توسعه یافته است و روشی است برای جداسازی 99% ویروس و باکتری. ممبرانهای UF کدورت آب تولیدی را کاسته و در نتیجه کارائی آب تصفیه شده را افزایش میدهند.

مواد جامد معلق و مواد محلول با وزن مولکولی بالا حفظ در حالی که آب و املاح با وزن مولکولی کم از طریق غشاء عبور می کنند.

 

اولترافیلتراسیون

 

اولترا فیلتراسیون اساسا از روش میکرو فیلتراسیون ، نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس جدا نیست.

وقتی در یک سیستم تصفیه آب کامل، استراتژیک تصفیه با دیگر فن آوری ها همگام می شود روش اولترا فیلتراسیون (UF) ایده آل برای حذف کلوئیدها ، ذرات محلول و معلق و باکتری ها ، پاتوژن ها ، پروتئین ها و مولکول های بزرگتر از اندازه منافذ غشاء و فرآیندهای غشایی از آب است. UF می تواند بعنوان پیش تصفیه برای سیستم های اسمز معکوس و یا بعنوان یک مرحله فیلتراسیون نهایی برای سیستم های آب مقطر ساز استفاده  شود .

اولترافیلتراسیون جداسازی ماکرو مولکولی را برای ذرات در محدوده 20 تا 1000 آنگستروم (0.1 میکرون) تحقق می بخشد. تمام نمک های حل شده و مولکول های کوچکتر، از ممبرین عبور می کنند مواردی که از ممبرین رد نمی شوند عبارتند از کلوئیدها ، پروتئین ها، آلاینده های میکرو بیولوژی و مولکول های آلی بزرگ.

بیش تر ممبرین های UF  ذرات با وزن مولکولی بین 1000 تا 100000 را جدا می کند فشار عملیاتی ممبرین نوعا 15 تا psi 100 (1 تا 7 بار) است.

 

 اولترافیلتراسیون

 

مزیت مهم سیستم UF به عنوان بخش پیش تصفیه سیستمهای RO به شرح زیراست :

 

افزایش طول عمر ممبرانها به دلیل کاهش ذرات ورودی به RO تا 2/0 N.T.U
عدم نیاز به کلر یا ازن دربخش پیش تصفیه درنتیجه کاهش خطرسوراخ شدگی ممبران.
حذف بخشی ازمواد آلی

کاهش SDI و افزایش دوره زمان شستشوی ممبرانها.

 

اولترافیلتراسیون
 

کاربرد سیستم های اولترافیلتراسیون (UF) :

 

- تهیه و تصفیه آب آشامیدنی با کیفیت مناسب

- تصفیه فاضلاب و پساب های صنعتی

- حذف آلاینده های آلی از آب

- بعنوان پیش تصفیه برای سیستم های اسمزمعکوس(RO) که این امر مدت زمان لازم برای سرویس ممبران های اسمز معکوس را بالا می برد و از گرفتگی ممبران های RO تا حد قابل توجهی جلوگیری می نماید

- گندزدایی و تصفیه آب های سطحی و زیرزمینی

- بدون نیاز به مواد شیمیایی

- مقاوم در برابر عوامل اکسید کننده با تراکم و انعطاف پذیری عالی

 

از مطالب بالا چنین برداشت می شود در صورتی که هدف حذف املاح موجود در آب نبوده و تصفیه آب صرفا به منظور حذف ذرات معلق و عوامل بیماری زا انجام شود سیستم های اولترافیلتراسیون از بهترین فرآیندهای غشایی برای تولید آب شرب خواهد بود.

 

تکنولوژی تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون
تکنولوژی تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون