تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
سپتیک تانک بتنی

سپتیک تانک بتنی

ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بی هوازی همزمان در آن صورت میگیرد. فاضلاب پس از ورود به انباره ، بعلت کاهش سرعت جریان آن قسمتی از مواد معلق خود را بصورت ته نشینی از دست میدهد و از سوی دیگر انباره بیرون میرود. درجه آلودگی فاضلاب که از انباره بیرون می آید تقریباٌ معادل درجه آلودگی فاضلاب بیرون آمده از استخرهای ته نشینی نخستین می باشد. مواد ته نشین شده بصورت لجن در کف انباره با کمک باکتری های بی هوازی هضم میشود بطوری که انباره هر چند سال یکبار نیاز به تخلیه پیدا می کند.

محاسن سیستم بی هوازی:

کم بودن هزینه ، بالا بودن سرعت اجرا و نیز بدلیل عدم استفاده از وسایل الکترو مکانیکال نیاز به تعمیر و نگهداری و اپراتور ندارد.
سپتیک تانک های بتنی به دو روش سنتی و مکانیزه ساخته می شوند. معمولا احجام کوچک به روش سنتی ساخته و احجام بزرگتر به روش مکانیزه بتن ریزی و تولید می شوند. هزینه این نوع سپتیک تانک ها نسبت به سپتیک تانک های پلی اتیلنی و فایبرگلاسی بسیار پایین می باشد و در نتیجه استفاده از آن بیشتر می باشد.


 

جدول مشخصات فنی سپتیک تانکهای پیش ساخته بتنی
 
قابلیت کارکرد
حجم
(لیتر)
ارتفاع
(سانتی متر)
قطر
(سانتی متر)
مدل
نفر
واحد مسکونی
10
2
2000
240
110
DCS-02
15
3
3000
230
160
DCS-03
20
4
4000
280
160
DCS-04
25
5
5000
330
160
DCS-05
30
6
6000
380
160
DCS-06
35
7
7000
430
160
DCS-07
40
8
8000
480
160
DCS-08
45
9
9000
530
160
DCS-09
50
10
10000
580
160
DCS-10

 
 موارد استفاده سپتیک تانک ها به شرح ذیل می باشد:

1- تصفیه فاضلاب واحد های کوچک، ویلا، آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی
2- تصفیه فاضلاب رستوران ها و واحدهای غذاخوری
3- تصفیه فاضلاب هتل ها و کارگاه های کوچک
4- تصفیه فاضلاب کمپ های تفریحی
5- تصفیه فاضلاب شهرک های ویلایی