تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
پروژه های تصفیه آب

* شرکت شیشه آذر (طراحی و ساخت واحد آبسازی و سیستم تولید آب بدون یون به ظرفیت 12 مترمکعب در ساعت و سیستم بازیافت پساب خط شستشو به روش الترافیلتراسیون (UF)به ظرفیت 12 متر مکعب در ساعت ) -تبریز 1396

* شرکت صنایع پلی اتیلن کرمان (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روز) – کرمان 1396

* شرکت فولاد شاهرود (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 50 مترمکعب در شباه روز ) – شاهرود 1396

* سنگ آهن گهرزمین (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز )- سیرجان 1396

*پادگان شهید بروجردی (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز) – تهران 1396

*شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 75 مترمکعب در شبانه روز )- سمنان 1395

*شرکت پانا چوب ارس (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز ) – جلفا 1395

* شرکت داروسازی روز دارو (طراحی و ساخت سیستمDouble RO  به ظرفیت 5 مترمکعب در شبانه روز) تهران-1394

* شرکت اریس سازه پارسیان (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 75 متر مکعب در شبانه روز) تهران-1394

* موسسه انتشاراتی گاج (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز) تهران-1394

* شرکت گلگهر سیرجان (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت های 10 و 20 متر مکعب در شبانه روز) -1394

* دانشگاه آزاد واحد زرقان (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 10 متر مکعب در شبانه روز) شیراز-1394

* شرکت آکام رستار (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 5 متر مکعب در شبانه روز) تهران-1394

*شرکت فسفات کارون (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت تولید 35 متر مکعب در ساعت) آبادان-1393

*شرکت سابیر (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت تولید 2000 متر مکعب در شبانه روز) بهبهان-1393

*شرکت تدبیرگران (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن دریایی به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز)تهران-1393

*شرکت درمان پویش طلوع (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 10 متر مکعب در شبانه روز) یزد-1393

* شرکت داروسازی جالینوس (طراحی و ساخت سیستمDouble RO EDI  به ظرفیت 24 مترمکعب در شبانه روز) تهران-1393

*شرکت چرم پارس (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه روز)تهران-1393

*شرکت پکاشیمی (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز)تهران-1393

*شرکت داروسازی فارماشیمی (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 5 متر مکعب در شبانه روز) تهران-1393

*شرکت کندو (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 6 مترمکعب در شبانه روز)کرج-1393

*دانشگاه صنعتی شریف (طراحی و ساخت سیستم تست ممبرین های دریایی خط تولید) تهران-1393

* آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (طراحی و ساخت سیستم تصفیه نانوفیلتراسیون به ظرفیت تولید 44 متر مکعب در ساعت) تبریز-1393

*ترکمنستان-آقای طاهری (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 5 متر مکعب در شبانه روز) -1393

*شرکت پارس ساعی کیش (طراحی و ساخت سیستم آب مقطرساز  به ظرفیت 6 متر مکعب در ساعت) ورامین – 1392

*شرکت داروسازی لقمان (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 16 متر مکعب در ساعت) تهران – 1392

*شرکت هگزان (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 75 متر مکعب در شبانه روز) شهرک صنعتی نصیرآباد - 1392

* شرکت شیمی قهرمان- اتک (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن High TDS به ظرفیت 75 مترمکعب در شبانه روز) قم -1392

* شرکت سرمه- ساویز (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت تولید 50 مترمکعب در شبانه روز) تهران - 1392

* شرکت حفاری شمال (تعمیر و نگهداری سیستم Seawater RO به ظرفیت 40 مترمکعب در شبانه روز) دریای خزر -1392

* شرکت داروسازی تسنیم (تعمیر و نگهداری سیستم Double RO به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف دارویی)-ایوانکی -1391

* شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (تعمیر و نگهداری سیستم Double RO به ظرفیت 300 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف دارویی)- شهرری-1391

* دانشگاه ویژه روحانیت (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 400 مترمکعب در شبانه روز) - تهران- 1391

* گروه ماشین سازی عباسی (طراحی و ساخت سیستم تصفیه آب قابل حمل به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز)-تبریز-1391

* گروه بهمن (تعمیر و نگهداری سیستم تصفیه آب  RO به ظرفیت 250 مترمکعب در شبانه روز )-تهران -1391

* شرکت رافونه (طراحی، ساخت و نگهداری سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه روز) کرج - 1390

* شرکت پاسارگاد صنعت باتری (طراحی، ساخت و نگهداری سیستم تولید آب مقطر به ظرفیت 5 مترمکعب در شبانه روز)-گرمسار-1390

* مجتمع تفریحی باغ پردیس (ساخت سیستم تصفیه آب استخرهای آب نما) - تهران - 1390

* گروه صنعتی ادیس (ساخت و نگهداری سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 5 مترمکعب در شبانه روز)- تهران-1390

* شرکت پترو سازه اکسین (ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت های 30 و 20 مترمکعب در شبانه روز) - ماهشهر- 1390

* شرکت ایران کولا (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 240 مترمکعب در شبانه روز)- ایرانشهر-1390

* شرکت فوران (ساخت سیستم تصفیه آب استخر آب نمای میدان هفت حوض) - تهران - 1390

* شرکت صدر شیمی گستران (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 350 مترمکعب در شبانه روز)- یزد-1389

* صنایع پلی اتیلن آبریزان (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز)- کرمان-1389

* شرکت فولاد سامان (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 120 مترمکعب در شبانه روز)- یزد-1388

* شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (طراحی و ساخت سیستم Double RO به ظرفیت 300 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف دارویی(آب مقطر))- شهرری-1387

* شرکت نور ویژه (طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 5400 مترمکعب آب شرب در شبانه روز)- عسلویه-1387

* شرکت داروسازی کیمیدارو (طراحی و ساخت سیستمDouble RO Mixed Bed  به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز)- تهران-1387

* شرکت داروسازی کیمیدارو (طراحی و ساخت سیستمDouble RO EDI  به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز)- تهران-1387

* داروسازی روز دارو (ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 5 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف در فرآیند دارویی)- تهران-1387

* داروسازی رها (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 4 مترمکعب در شبانه روز جهت تولید آب فرآیند دارویی (آب مقطر))- تهران-1387

* کارخانه آب معدنی آرارات (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 240 مترمکعب در شبانه روز )- عراق اربیل-1387

* شرکت ساختمانی قدرکار (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 360 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف شرب فرودگاه بین المللی)- فرودگاه امام خمینی-1387

* شرکت فیال بتن (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب و ساختمانی)- تبریز-1387

* شرکت کارادنیز ( طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف ساختمانی(بتن))- تبریز-1387

* آبفای فراشبند (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 500 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب)-زرین دشت -1387

* آبفای زاهدان (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب)- زاهدان-1387

* هتل مهر تابان کیش (ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب)-کیش -1387

* شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (طراحی و ساخت سیستم Double RO به ظرفیت 300 مترمکعب در شبانه روز جهت فرآیند دارویی (آب مقطر))- شهرری-1386

* شرکت ره آورد تأمین (تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم Double RO به ظرفیت 15 مترمکعب در شبانه روز جهت تولید آب فرآیند بهداشتی (آب مقطر)) -ساوه-1386

* شرکت توزیع داروپخش (تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 12 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب)- تهران-1386

* مجموعه انبارهای داروپخش (تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف آب فرآیند دارویی (DM))- تهران-1386

* داروسازی به ورزان (ساخت سیستم RO به ظرفیت 4 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف در فرآیند دارویی)- تهران-1386

* شرکت کیمیاگران امروز (طراحی و ساخت سیستم RO Mixed bed به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت فرآیند دارویی (آب مقطر))- اراک-1386

* کارخانه نوش (طراحی و ساخت سیستم UF به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز جهت تولید آب میوه)- مازندران-1386

* شرکت لبنیات مغان (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب)- مغان-1386

* آبفای شیراز (طراحی و ساخت و تأمین تجهیزات سیستم BWRO به ظرفیت 500 مترمکعب جهت آب شرب)- شیراز-1386

* آبفای ماهشهر (ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب)- ماهشهر-1386

* آبفای دلیجان (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف شرب)- اصفهان 1386

* هتل کاوه (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 24 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب)- ساوه -1386

* کارخانه سپیده جام توس (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 240 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف صنعتی)-مشهد -1386

* کارخانه پتروایمن سپاهان (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 240 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب و صنعتی)- اصفهان -1386

* سایت نیروی انتظامی هرمزگان (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف شرب)-هرمزگان -1386

* شرکت چاپ رواق (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 6 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب)- تهران -1386

* هتل مهر تابان کیش (ساخت و نگهداری دو دستگاه آب شیرین کن به ظرفیت 120 مترمکعب در شبانه روز)- کیش -1386

 * هتل تعطیلات کیش (ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب)- کیش -1385

* دانشگاه آزاد رشت (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب)-رشت -1385

* شرکت طراحی و مهندسی والعصر (ساخت سیستم RO Mobile به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب)-تهران -1385

* شرکت داروسازی جالینوس (طراحی و ساخت سیستم RO جهت مصرف در فرآیند دارویی (آب مقطر))- تهران-1385

* داروسازی تماد (ساخت و نگهداری سیستم Double RO به ظرفیت 15 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف در فرآیند دارویی(DM))- تهران-1385

* چیچست گلوکز (طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف غذایی)- ارومیه-1384

* داروسازی ذکریای رازی (ساخت و نگهداری سیستم RO جهت مصرف در فرآیند دارویی (آب مقطر))- تبریز-1384

* دانشگاه علوم دریایی چابهار (تأمین تجهیزات سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 2000 مترمکعب در شبانه روز)- چابهار -1384

* آبفای لامرد (طراحی و ساخت و تامین تجهیزات سیستم RO به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب)- شیراز-1383