تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو

 

فیلترهای کربنی :

 فیلتر کربنی (carbon filter) یک روش فیلتر کردن با استفاده از بستر کربن فعال برای حذف آلاینده ها و ناخالصی ها با استفاده از جذب مواد شیمیایی است.فیلترهای کربن زغال چوب فعال ترین فیلتر در از بین بردن کلر، رسوب، ترکیبات آلی فرار، طعم و بو از آب مؤثر هستند و در از بین بردن مواد معدنی ، نمک و ترکیبات غیر آلی حل شده مؤثر نیست. اندازه ذرات نمونه که می تواند توسط فیلترهای کربن حذف شوند محدوده 50-5/0 میکرو متر است.فیلتر کربنی

 

یکی از روش های مناسب برای حذف بو و طعم بد آب، جذب عوامل مولد بو و طعم توسط ذغال فعال می باشد. ذغال فعال با خاصیت جذب سطحی بالا، طعم و بوی ناخوشایند آب را حذف می کند. نوع ذغال فعال، دما و pH آب از جمله عوامل موثر بر کارایی و بازدهی کربن فعال می باشد. فیلتر کربنی قادر است ترکیبات آلی همچون هالوفرم ها و مواد فنلی و کلر آزاد آب را جذب کند.

 

به طور کلی کربن مورد استفاده در صنعت تصفیه آب به دو دسته کلی کربن بلاک (black carbon) کربن فعال گرانول طبقه بندی می شود که کربن بلاک به دلیل افزایش سطح کربن در از بین بردن تعداد زیادی از آلاینده ها مؤثرتر از کربن فعال گرانول است.

 

شواهد مورخان نشان می دهد که در مصر باستان 2000 سال پیش از میلاد از کربن و فیلترینگ کربنی بعنوان فرآیند تصفیه در مقاصد پزشکی استفاده شده است و درحال حاضر بیش از چند سده در صنعت تصفیه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

 

جنس بدنه فیلترهای کربن بنا به نوع استفاده می‌تواند استیل ، و یا کربن استیل با پوشش رنگ(FRP) باشد و دانه‌های کربن داخل این مخازن ریخته می‌شود. این فیلترها هرچند وقت یکبار با توجه به میزان مواد جامد معلق موجود در آب (TDS) نیاز به شستشوی معکوس دارند. فیلتر های کربن توسط کنترل دستی و یا اتوماتیک شستشو شده تا فضای انبساط خود را حفظ کند. فیلتر کربن‌ به تنهایی و یا به عنوان قسمت بسیار مهمی از سیستم های پیش تصفیه در اکثر فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلترهای کربنی ساخت شرکت دیسالکو