تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
نام خریدار
محل اجرای پروژه
تاریخ
شرح خدمات
شرکت ذوب آهن آسیا
ایران - ایوانکی
1389
طراحی، ساخت و نگهداری سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 350 مترمکعب در شبانه روز
شرکت صدر شیمی گستران
ایران - یزد
1389
طراحی، ساخت و نگهداری سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 350 مترمکعب در شبانه روز
صنایع پلی اتیلن ابریزان
ایران - کرمان
1389
طراحی، ساخت و نگهداری سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز
شرکت فولاد سامان
ایران - یزد
1388
طراحی، ساخت و نگهداری سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 120 مترمکعب در شبانه روز
شرکت دارویی فرآورده های تزریقی ایران
ایران - شهرری
1385
طراحی و ساخت سیستم Double RO به ظرفیت 300 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف دارویی(آب مقطر)
صنایع دارویی فرآورده های تزریقی ایران
ایران - شهرری
1386
طراحی و ساخت سیستم Double RO به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز جهت فرآیند دارویی (آب مقطر)
داروسازی ذکریای رازی تبریز
ایران - تبریز
1384
تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم RO جهت مصرف در فرآیند دارویی (آب مقطر)
شرکت داروسازی جالینوس
ایران - تهران
1385
طراحی، ساخت و نصب سیستم RO جهت مصرف در فرآیند دارویی (آب مقطر)
شرکت داروسازی کیمیدارو
ایران - تهران
1387
ساخت،تعمیر و نگهداری سیستمDouble RO Mixed Bed به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز
شرکت داروسازی کیمیدارو
ایران - تهران
1387
ساخت، تعمیر و نگهداری سیستمDouble RO EDI به ظرفیت 10 مترمکعب درشبانه روز
داروسازی تماد
ایران - تهران
1385
تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم Double RO به ظرفیت 15 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف در فرآیند دارویی(DM)
شرکت ره آورد تأمین
ایران - ساوه
1386
تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم Double RO به ظرفیت 15 مترمکعب در شبانه روز جهت تولید آب فرآیند بهداشتی (آب مقطر)
شرکت توزیع داروپخش
ایران - تهران
1386
تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 12 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب
مجموعه انبارهای داروپخش
ایران - تهران
1386
تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف آب فرآیند دارویی (DM)
داروسازی روز دارو
ایران - تهران
1387
تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 5 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف در فرآیند دارویی
داروسازی به ورزان
ایران - تهران
1386
تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 4 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف در فرآیند دارویی
شرکت کیمیاگران امروز
ایران – اراک
1386
طراحی و ساخت سیستم RO Mixed bed به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت فرآیند دارویی (آب مقطر)
داروسازی رها
ایران - تهران
 
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 4 مترمکعب در شبانه روز جهت تولید آب فرآیند دارویی (آب مقطر)
کارخانه آب معدنی آرارات
عراق - اربیل
1387
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 240 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب
چیچست گلوکز
ایران- ارومیه
1384
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف غذایی
کارخانه نوش
ایران- مازندران
1386
تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم UF به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز جهت تولید آب میوه
شرکت لبنیات مغان
ایران - مغان
1386
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب
شرکت ساختمانی قدرکار
ایران – فرودگاه امام خمینی
1387
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 360 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف شرب فرودگاه بین المللی
شرکت فیال بتن
ایران - تبریز
1387
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب و ساختمانی
شرکت کارادنیز (تبریز)
ایران - تبریز
1387
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف ساختمانی(بتن)
شرکت فیال بتن
ایران - تبریز
1387
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف ساختمانی(بتن)
آبفای زاهدان (کنارک)
ایران - کنارک
1386
طراحی و ساخت سیستم SWRO به ظرفیت 500 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف شرب
آبفای زاهدان
ایران - زاهدان
1386
طراحی و ساخت سیستم BWRO به ظرفیت 500 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف شرب
آبفای شیراز
ایران - شیراز
1386
طراحی و ساخت و تأمین تجهیزات سیستم BWRO به ظرفیت 500 مترمکعب جهت آب شرب
آبفای زاهدان (چابهار)
ایران - چابهار
1386
طراحی و ساخت سیستم SWRO به ظرفیت 400 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف شرب
آبفای ماهشهر
ایران - ماهشهر
1386
تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب
آبفای دلیجان
ایران - اصفهان
1386
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف شرب
آبفای زاهدان
ایران - زاهدان
1387
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب
آبفای لامرد
ایران - شیراز
1383
طراحی و ساخت و تامین تجهیزات سیستم RO به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب
آبفای فراشبند
ایران - زرین دشت
1387
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 500 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب
شرکت نقشینه چاپ
ایران - تبریز
1387
تأمین اجزای مختل سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه با ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز
شرکت چاپ رواق
ایران - تهران
1386
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 6 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب
هتل مهر تابان کیش
ایران - کیش
1386
تعمیر، ساخت و نگهداری دو دستگاه آب شیرین کن به ظرفیت 120 مترمکعب در شبانه روز
هتل مهر تابان کیش
ایران - کیش
1387
تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب
هتل تعطیلات کیش
ایران - کیش
1385
تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم RO به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب
هتل کاوه (شهر صنعتی کاوه)
ایران - ساوه
1386
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 24 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب
کارخانه سپیده جام توس
ایران – مشهد
1386
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 240 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف صنعتی
کارخانه پتروایمن سپاهان
ایران – اصفهان
1386
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 240 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب و صنعتی
سایت نیروی انتظامی هرمزگان
ایران - هرمزگان
1386
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روز جهت مصرف شرب
دانشگاه آزاد رشت
ایران - رشت
1385
طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف شرب
دانشگاه علوم دریایی چابهار
ایران - چابهار
1384
تأمین تجهیزات سیستم آب شیرین کن به ظرفیت 2000 مترمکعب در شبانه روز
شرکت نور ویژه
ایران - عسلویه
1386
طراحی و ساخت سیستم آب شیرین کن BWRO به ظرفیت2700 مترمکعب آب شرب در شبانه روز
شرکت طراحی و مهندسی والعصر
ایران - تهران
1385
تعمیر، ساخت و نگهداری سیستم RO Mobile به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز جهت آب شرب
شرکت ژرف آب زیست (کارخانه شیشه مینا)
ایران - تهران
1387
طراحی و ساخت دو دستگاه RO هرکدام به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز