تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب :

امروزه تصفیه فاضلاب به منظور تثبیت مواد آلی تولیدی،استفاده مجدد از آب و مواد جامد ناشی از تصفیه فاضلاب و همچنین قابل تخلیه کردن پساب در محیط و محافظت از محیط زندگی صورت می گیرد.

 

فاضلاب چیست :

در تمامی جوامع اعم از شهری و غیرشهری فاضلاب هم بصورت جامد و هم بصورت مایع تولید می شود.بخش مایع این فاضلاب همان آب مصرفی است که در اثرفعالیت و فرایندهای مختلف انسانی آلوده شده است.

از نظرمنابع تولید، فاضلاب را می توان ترکیبی از مایعاتی دانست که توسط آب از مناطق مسکونی،اداری،و کارخانجات تجاری و صنعتی حمل شده و برحسب مورد با آب های زیرزمینی و سطحی آمیخته شده است.

دریک سیستم تصفیه فاضلاب، ابتدایی ترین کار یافتن روش تصفیه مطلوب باتوجه به نیاز تصفیه است،گاهی نیاز به نوعی جداسازی فیزیکی و شیمیایی داریم که بتواند با هزینه کمترحجم زیادی از فاضلاب را پالایش کند. و گاهی نیز برای مواردی باحساسیت بالا باید بسیاری از ضدعفونی ها باروش بیولوژیک اجرا شود.

 

طبقه بندی روش های تصفیه  فاضلاب :

تصفیه اولیه : تمامی فرآیندهای ابتدایی مانند آشغالگیری،ته نشینی و...که عموما فرآیندهای فیزیکی هستند در این نوع از تصفیه انجام می گیرد.

تصفیه ثانویه : کلیه مراحلی که برای جداسازی مواد ریز و محلول بکار می رود و جدا کردن آنها مشکل تر است در تصفیه ثانویه فاضلاب انجام می شود.

تصفیه پیشرفته (تصفیه بیولوژیکی) : بطور کلی این فرآیند برای رساندن کیفیت آب به استانداردهای بالا کاربرد دارد .

امروزه یکی از روش های پیشرفته تصفیه فاضلاب تصفیه بیولوژیکی است.فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  در درجه ی اول برای حذف مواد آلی معلق و محلول از فاضلاب در نظرگرفته شده است و همچنین تصفیه بیولوژیکی فاضلاب قادر به از بین بردن آلودگی های دیگر فاضلاب از جمله موادجامد معلق،ازت،فسفر،فلزات سنگین و..... نیز می باشد.بطور کلی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب کارآمدترین و اقتصادی ترین راه از بین بردن آلودگی های آلی از فاضلاب است.

اساس کار تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی لخته سازی و حذف جامدات کلوئیدی محلول و تثبیت بار آلی بوسیله میکرو ارگانیسم های گوناگون می باشد. در حال حاضر یکی از روش های پیشرفته تصفیه فاضلاب روش غشایی(MBR) است در این روش جداسازی میکروب ها توسط غشاء انجام می شود به عبارت دیگر با قرار دادن این غشا در درون راکتور بیولوژیکی دیگر نیازی به بخش های ته نشینی و فیلتراسیون نیست و همین غشاها وظیفه جداسازی فاضلاب تصفیه شده از لجن را انجام می دهند، در این روش استفاده از غشا باعث می شود در فضای کم، تصفیه فاضلاب با راندمان بالا انجام شود به گونه ای که کیفیت فاضلاب تصفیه شده از استانداردهای فاضلاب برای تخلیه به آب های سطحی نیز بهتر است.

 تصفیه بیولوژیکی شامل دو نوع تصفیه هوازی و بی هوازی می شود.

 

-فرآیند بی هوازی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب :

 

فرایند بی هوازی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

در این روش با استفاده از تکثیر و رشد میکروارگانیسم های(باکتری های بی هوازی) موجود در فاضلاب عمل تصفیه فاضلاب انجام پذیرفته و بایستی بعنوان پیش تصفیه هوازی پیش بینی گردد.روش های بیولوژیک بی هوازی در تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی به سرعت در حال توسعه می باشد.

تفاوت ماهیتی روش های تصفیه هوازی و بی هوازی در فرآیندهای اکسیداسیون و احیاء هستند که باعث موفقیت روش تصفیه بی هوازی در حذف ترکیباتی است که در تصفیه هوازی متلاشی نمی شوند، به علاوه توان شوک پذیری سیستم های بی هوازی و در نتیجه تولید لجن کمتر و غلیظ تر باعث مقبولیت بیشتر این سیستم شده است.