تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
معرفی تصفیه خانه تهران پارس

تصفیه خانه تهران پارس یکی از بزرگ ترین تصفیه خانه های آب ایران در شمال شرقی تهران و در ارتفاع 1515 متری از سطح دریا در ابتدای شهرک حکیمیه واقع شده است.

منبع تامین آب این تصفیه خانه، رودخانه جاجرود (سد لتیان) می باشد که آب خام ورودی از طریق تونل تلو به طول حدود 10 کیلومتر به صورت ثقلی به تصفیه خانه انتقال می یابد.

تصفیه خانه شماره 3 شماره 4
مشاور آلگساندر گیب انگلستان الگساندر گیب انگلستان
پیمانکار شرکت دگرمونت فرانسه شرکت دگرمونت فرانسه
سال بهره برداری (هجری شمسی) 1346 1363
ظرفیت اسمی (m3/s) 4 4
حداکثر ظرفیت بهره برداری (m3/s) 4/5 4/5
توری آشغالگیری ندارد دارد
استخر ته نشینی مقدماتی ندارد دارد
استخر زلال ساز پولساتور پولساتور
صافی

ماسه ای تند ثقلی

(آکوازور T)

ماسه ای تند ثقلی

(آکوازور V)

ماده منعقد کننده کلرورفریک کلرورفیک
ماده تنظیم کننده pH شیر آهک شیر آهک
ماده گند زدا گاز کلر گاز کلر

 

فرایند تصفیه

در این تصفیه خانه، تصفیه آب از نوع فیزیکی، شیمیایی و میکروبی می باشد که در طی آن کدورت و بار میکروبی آب خام کاهش یافته و همچنین اصلاح و کاهش برخی املاح و ترکیبات شیمیایی صورت می پذیرد.

 

کانال آب خام

کانال آب خام به طول 140 متر (تصفیه خانه 3) و 750 متر (تصفیه خانه 4) به عرض 3 متر و عمق 3 متر می باشد.

اندازه گیری دبی آب ورودی، در این کانال صورت می پذیرد.

 

فرایندهای اصلی تصفیه آب

1- آشغالگیری

2- تهیه و تزریق و موادشیمیایی (کلرورفریک و آهک)

3- اختلاط سریع

4- پیش ته نشینی

5- زلال سازی

6- صاف سازی

7- کلرزنی (اولیه و ثانویه)

 

فرایند آشغالگیری

در ابتدای مسیر کانال آب خام در تصفیه خانه 4، دو واحد دوتایی توری آشغالگیر به ابعاد 3.1 و 2.1 متر وجود دارد که جنس آن از تسمه های فولادی مشبک بوده و چشمه های آن به ابعاد 30×60 میلیمتر می باشد. وظیفه این توری حذف مواد شناور معلق و درشت می باشد.

 

فرایند تهیه و تزریق مواد شیمیایی

کلرورفریک به عنوان ماده منعقدکننده با درصد خلوص 40 در مخازنی با ظرفیت 120 مترمکعب (تصفیه خانه 3) و 900 مترمکعب ( تصفیه خانه 4) ذخیره گردیده و پس از آماده سازی در مخازن انحلال توسط سیستم تزریق و خطوط انتقال به کانال آب خام و زلال سازها (حسب مورد) تزریق می گردد.

آهک نیز جهت تنظیم pH و بهبود فرایند انعقاد، به صورت شیر آهک آماده و به کانال آب خام تزریق می گردد.

 

فرایند اختلاط سریع

در این واحد، مواد شیمیایی مورد استفاده در فرایند تصفیه، در زمانی بسیار کوتاه و با سرعت زیاد توسط همزن مکانیکی با آب مخلوط می شود.

تعداد حوضچه (واحد) 2
حجم کل (متر مکعب) 180
زمان ماند در ظرفیت اسمی (ثانیه) 45

 

فرایند پیش ته نشینی

پیش ته نشینی در تصفیه خانه 4 با هدف کاهش کدورت اولیه و حذف مواد معلق درشت دانه قابل ته نشینی صورت می گیرد.

تعداد استخر (واحد) 2
حجم هر استخر (متر مکعب) 3960
طول هر استخر (متر) 60
زمان ماند در ظرفیت اسمی (دقیقه) 33
بار سطحی در ظرفیت اسمی (m3/h/m2) 10

 

فرایند زلال سازی

زلال سازهای این تصفیه خانه از نوع پولساتور می باشند. در این استخرها عمل انعقاد لخته سازی و ته نشینی مواد صورت می گیرد.

تصفیه خانه شماره 3 شماره 4
تعداد زلال ساز 3 3
حجم هر زلال ساز (متر مکعب) 8000 8000
ارتفاع زلال ساز (متر) 5 5
زمان ماند در ظرفیت اسمی (دقیقه) 80 80
بار سطحی در ظرفیت اسمی (m3/h/m2) 3/1 3/1

 

فرایند صافی سازی

حذف نهایی مواد معلق (کلوییدی) از آب و فلوک های ریز که در مرحله زلال سازی ته نشین نشده اند، در صافی ها صورت می پذیرد. صافی ها صورت می پذیرد. صافی ها توسط آب و هوا به صورت معکوس در دوره های متناوب زمانی شستشو شده و پساب حاصل از شستشو به استخر جمع آوری آب شستشوی صافی ها انتقال می یابد.

تصفیه خانه شماره 3 شماره 4
تعداد (واحد) 30 16زوج
نوع تک لایه (آکوازور T) تک لایه (آکوازور V)
ابعاد سطحی (متر مربع) 84 158
ظرفیت اسمی هر صافی (m3/h) 8 15
بار سطحی در ظرفیت اسمی (m3/h/m2) 5/7 5/7

 

فرایند کلرزنی اولیه و نهایی

کلرزنی اولیه قبل از عمل انعقاد به منظور حذف و نابودی ارگانیسم های نامطلوب بیماری زا و اصلاح نسبی رنگ، بو و طعم آب خام انجام می گردد.

کلرزنی ثانویه به منظور گندزدایی و تامین کلر آزاد باقیمانده در آب خروجی صورت می پذیرد. آب صاف شده، در یک مخزن 35000 مترمکعبی جمع آوری گردیده و از آنجا به مخازن ذخیره سطح شهر انتقال می یابد.

 

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

این تصفیه خانه در سال 1383 موفق به دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه ، سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی گردید و مدیر تصفیه خانه به عنوان نماینده مدیریت معرفی گردیده است.

 

خط مشی سیستم مدیریت

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه، براساس الگوی مدیریت کیفیت برمبنای استانداردهای جهانی

ISO 9001:2000

ISO 14001:1996

OHSAS 18001:1999

به شرح ذیل می باشد:

1- تامین همه جانبه رضایت مشتریان و کارکنان

2- تمرکززدایی با هدف مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها

3- ایجاد انگیزه و بالا بردن آگاهی کارکنان از طریق آموزش های مستمر

4- بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه و افزایش اثربخشی و کارایی آن

5- بهبود مستمر کیفیت آب تولیدی

6- افزایش بهره وری و راندمان نیروی انسانی و تجهیزات

7- حرکت به سمت مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

 

واحدهای اجرایی

1- واحد بهره برداری

کنترل و نظارت بر کل فرایند تصفیه آب، توسط این واحد انجام می شود.

مهم ترین وظایف این واحد عبارتست از:

- کنترل تجهیزات و فرایند تولید آب مطابق با دستورالعمل های مدون و بر اساس کیفیت و کمیت آب خام ورودی.

- ثبت وضعیت فرایندهای بهره برداری، تجهیزات و تاسیسات و پردازش و نتیجه گیری از اطلاعات فوق.

- تطبیق فرایند با توجه به کیفیت آب خام ورودی.

- برنامه ریزی عملیاتی به منظور بهبود مسمتر فرایند با توجه به گزارش آزمایشگاه و نتایج سیستم های پایش پیوسته (online)

- هماهنگی با مراکز کنترل آبرسانی شهر تهران (تله متری)

2- واحد نگهداری و تعمیرات

کنترل و نظارت بر تاسیسات و تجهیزات تصفیه آب، توسط این واحد انجام می شود.

مهم ترین وظایف این واحد عبارت است از:

- بازدیدهای دوره ای، سرویس تعمیر و آماده سازی تمامی تجهیزات و تاسیسات به منظور اطمینان از عملکرد صحیح آن

- انجام هرگونه تغییرات فنی شامل: نصب و مونتاژ به منظور بهبود وضعیت تاسیسات

- کالیبراسیون تمامی تجهیزات اندازه گیری فشار و ابزار دقیق تصفیه خانه موثر بر فرایند تولید

3- واحد آزمایشگاه

کنترل و نظارت بر کیفیت آب به منظور انطباق کیفیت آب تصفیه شده با استانداردهای ملی و جهانی، توسط این واحد انجام می شود.

مهم ترین وظایف این واحد عبارت است از:

- انجام آزمایش های شیمی فیزیک به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه

- ارایه نتایج حاصل از پایش کیفی آب به اداره بهره برداری به منظور بهبود شرایط بهره برداری.

- نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه های پایش پیوسته (online)

- بررسی نتایج میکروبیولوژی و آلاینده های کمیاب و ... ارایه شده توسط آزمایشگاه مرکزی.

4- واحد خدمات

انجام خدمات پشتیبانی واحدهای مختلف، توسط این واحد انجام می شود.

مهم ترین وظایف این اداره عبارت است از:

- تامین و تضمین بهداشت و پاکیزگی ساختمان ها و تاسیسات

- لایروبی و شستشوی استخرهای لجن، جمع آوری آب شستشوی صافی ها، تغلیظ لجن و زلال سازها.

- تعمیرات عمومی مانند: بنایی، نجاری و ...

5- گروه کارشناسی

ارتقا سیستم های موجود در تصفیه خانه، توسط این واحد انجام می شود.

مهم ترین وظایف این گروه عبارت است از:

- ارتباط با مراکز علمی و جمع آوری اطلاعات مرتبط با تصفیه آب.

- بررسی و امکان سنجی، دستاوردهای نوین تصفیه آب.

- نظارت بر پروژه های در دست اجرا در تصفیه خانه.

- نظارت و کنترل بر سیستم مدیریت یکپارچه.