تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
مقایسه فرآیندهای غشایی میکرو فیلتراسیون،الترافیلتراسیون،نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس

 

مقایسه فرآیندهای غشایی :

 

فرآیندهای غشایی بطور فزاینده ای جهت حذف باکتری ها، میکرو ارگانیسم ها، ذرات و مواد آلی طبیعی بکار می رود و می تواند رنگ، بو، و محصولات جانبی حاصل از گندزدایی آب را از بین ببرد.

اگرچه روش اسمز معکوس در گذشته جزء بهترین روشهای تصفیه آب به شمار می‌آمد، اما به‌دلیل صرف هزینه و انرژی نسبتاً زیاد و حذف برخی از یونهای ضروری از آب شرب در طی فرآیند، روش نانوفیلتراسیون و الترافیلتراسیون مورد توجه قرار گرفت. از جمله مزایای روش نانوفیلتراسیون و UF می‌توان به مواردی از قبیل صرف هزینه و انرژی کمتر، افزایش نرخ تصفیه آب، کاهش میزان گرفتگی و رسوب‌گذاری و عدم حذف یونهای ضروری آب شرب اشاره نمود. در عین حال روش اسمز معکوس همچنان به عنوان بهترین روش در تهیه آب مقطر و آب خالص مورد نیاز صنایع خاص محسوب می‌شود.

 

 

 

جدول مقایسه تکنولوژی ممبرین

جدول

 

 

ویژگی

میکروفیلتراسیون

اولترافیلتراسیون

نانوفیلتراسیون

اسمزمعکوس

پلیمرها

سرامیک

پلی پروپیلن

پلی سولفون

فلوراید

پلی تترا فلوراید

اتیلن

اکریلیک

سرامیک

سلولزی

پلی سولفون

فلوراید

 

فیلم نازک

مواد مرکب کامپوزیت

سلولزی

فیلم نازک

مواد مرکب کامپوزیت

سلولزی

پلی سولفون

محدوده اندازه منافذ

  (میکرون)micron

1 - 0.1

0.01 - 0.001

0.001 - 0.0001

 <0.0001

وزن مولکولی

(دالتون)

>100،000

100000- 2000

300 -100 100-300

محدوده فشار عملیاتی

30>

20 - 100

300 -50

225 - 1000

حذف مواد معلق جامد

بله

بله

بله

بله

حذف مواد آلی محلول

بله

بله

بله

بله

 حذف مواد غیر آلی محلول

خیر

بله

بله

بله

حذف میکرو ارگانیسم ها

پاتوژن ، کیست

جلبک ، باکتری

پاتوژن ، کیست

جلبک ، باکتری ،ویروس

همه

همه

اثرات فشار

اسمزی

هیچ

اندک

متوسط

بالا

غلظت

بالا

بالا

متوسط

متوسط

درجه خلوص

بالا

بالا

متوسط رو به بالا

بالا

مصرف انرژی

پائین

پائین

متوسط رو به پائین

متوسط

ثبات و توانایی غشاء

ممبرین

بالا

بالا

متوسط

متوسط