تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR

MBR چیست ؟

 

 این سیستم ترکیبی از تصفیه بیولوژیکی رشد معلق لجن فعال و تجهیزات فیلتراسیون غشایی است . در این سیستم معمولاً از غشاهایی با فشار پایین MF و یا UF استفاده می شود. این روش به دلیل ویژگی و مزایای آن بطور روزافزونی در صنعت تصفیه فاضلاب بکار گرفته می شود . در سیستم MBR تانک ته نشینی ثانویه و مراحل بعد از آن حذف می شوند.
 
MBR

مزایای استفاده از فرایند MBR در تصفیه خانه های فاضلاب:

· تولید پساب تصفیه شده با کیفیت بسیار بالاتر و پایدارتر از سایر فرآیندهای تصفیه
· کاهش فضای مورد نیاز جهت احداث تصفیه خانه (تا 50 درصد)
· افزایش ظرفیت و راندمان سیستم تصفیه به دلیل افزودن غلظت لجن فعال (MLSS) در حوض هوادهی
· افزایش راندمان تصفیه ترکیبات ازته (نیتریفیکاسیون) به دلیل افزایش زمان ماند میکروبی (SRT)
· ایجاد مقاومت بالا در برابر شوک های آلی و هیدرولیکی به دلیل میزان بالای جمعیت میکروبی
· جلوگیری از فرار لجن و باکتریها
· حذف واحد ته نشینی لجن و فیلتر شنی در تصفیه خانه های فاضلاب (عدم وقوع پدیده های بالکینگ و رایزینگ)
· افزایش پایداری فرآیند به وسیله افزایش جمعیت میکروبی به خاطر عدم فرار لجن از سیستم تصفیه ، به عبارت دیگر کاهش نسبت غذا به میکروارگانیسم (F/M)

· کاهش تولید لجن مازاد به دلیل نسبت F/M پایین ، خودخوری باکتریها و همچنین زمان ماند میکروبی (SRT) طولانیتر نسبت به فرآیند لجن فعال متداول

موارد کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR:

- تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی
- تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و بهداشتی از جمله : صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی
- تصفیه فاضلاب انواع کارخانجات تولید مواد غذایی
- تصفیه فاضلاب کشتارگاه های دام و طیور
- تصفیه فاضلاب اماکن عمومی شامل بیمارستان ها ، هتل ها ، مجتمع های تفریحی ، موسسات آموزشی و .... .
- قابل استفاده در بهینه سازی و افزایش راندمان و ظرفیت تصفیه خانه های موجود
- بهترین فرآیند در پروژه های بازیافت آب و استفاده مجدد از پساب
- قابل استفاده به عنوان پیش تصفیه پساب قبل از فرآیند تصفیه آب به روش RO

انواع مدول های معمول MBR :

-         مدول الیاف توخالی Hollow Fiber Modules
-         مدول صفحه ای مسطح Flat Sheet Modules
 
MBR

 

مزایا و معایب مدول های معمول

نوع معمول
مزایا
معایب
مدول فیبر توخالی
Hollow Fiber Module
 
قابلیت انعطاف :
رشته های فیبری مدول بر اثر برخورد با حباب های هوا دیفیوزر مرتعش میشوند که این موضوع پتانسیل چسبندگی لجن به غشا را کم میکند.
قابلیت شستشوی معکوس : Backwash
شستشوی معکوس فلاکس متوسط غشا را افزایش داده و زمان شستشوی دوره ای را به تاخیر میاندازد.
چگالی سطحی نسبی بالا :
این نوع مدول سطح بزرگی از غشا را در واحد حجم عرضه میکند که سبب کوچکتر شدن نسبی مدول برای فلاکس معین میشود.
تمایل به ایجاد پدیده : Braiding
این پدیده در این نوع مدول ایجاد میشود و در نوع صفحه ای کمتر به وجود می آید . (تجمع لجن به صورت رشته ای )
قابلیت تمیزکاری فیزیکی ضعیف :
به سبب شکل خاص این مدل شستشوی دوره ای فیزیکی این نوع مدول مشکل بوده و باید برای لطمه نخوردن فیبرها با احیاط صورت گیرد .
عدم قابلیت شناسایی و تعویض فیبر معیوب :
در این نوع مدول در صورتیکه یک و یا چند عدد از رشته ها سوراخ شده باشند ، شناسایی و یا تعویض آن ممکن نیست و باید کل مدول تعویض شود .
مدول صفحه ای مسطح
Flat Sheet Module
قابلیت جریان هیدرولیکی نسبی بهتر : جریان آب در رشته های لوله ایی مدول فیبر توخالی افت فشار بیشتری را نسبت به مدول های صفحه ای تحمل می کند.
تمایل کمتر به پدیده braiding :
در مدول های صفحه ای این پدیده کمتر اتفاق میافتد .
عدم قابلیت شستشوی بر عکس : (back wash)
مدولهای صفحه ای معمول ، دارای قابلیت شستشوی برعکس نیستند ، علت آن عدم تحمل نیروی وارد بر صفحه و احتمال پارگی و جدا شدن غشا از فریم است .
چگالی سطحی نسبی پایین :
این مدول برای یک فلاکس معین حجم بیشتری را نسبت به مدول های فیبر تو خالی اشغال میکند.