تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
آب شیرین کن مخصوص لنج و کشتی [۱۳۹۶-۰۵-۱۱] [مطالب]
مبانی طراحی سیستم های اسمز معکوس (RO) با استفاده از سیستم طراحی ROSA [۱۳۹۴-۰۹-۱۲] [مطالب]
مکانیزم واکنش، اثرات زیست محیطی و اثرات بهداشتی وجود عنصر بور در آب [۱۳۹۴-۰۶-۲۸] [مطالب]
سیستم حذف فلزات سنگین ( system Heavy metal removal) [۱۳۹۴-۰۶-۱۹] [مطالب]
پروژه های تصفیه آب [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
پروژه های تصفیه فاضلاب [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
پروژه های جاری [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
گواهی نامه ها و رضایت نامه ها [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
فهرست تجهیزات و ماشین آلات [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
فهرست قطعات ساخته شده [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
پکیج تصفیه آب سیار [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
فیلتر های شنی ساخت شرکت دیسالکو [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]