تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
آب شیرین کن مخصوص لنج و کشتی [۱۳۹۶-۰۵-۱۱] [مطالب]
مبانی طراحی سیستم های اسمز معکوس (RO) با استفاده از سیستم طراحی ROSA [۱۳۹۴-۰۹-۱۲] [مطالب]
سیستم حذف فلزات سنگین ( system Heavy metal removal) [۱۳۹۴-۰۶-۱۹] [مطالب]
پروژه های تصفیه آب [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
نمودار سازمانی [۱۳۹۴-۰۵-۱۱] [مطالب]